Testimonis


Testimonis: Cròniques de la Resistència envers la Gestapo Nazional-Catalanista

Secció on divulgar casos concrets d’opressió nacionalista. (Fer click a l’enllaç superior).

Podeu enviar les vostres col·laboracions per correu electrònic.

.

.

Testimonios: Crónicas de la Resistencia ante la Gestapo Nazional-Catalanista

Sección donde divulgar casos concretos de opresión nacionalista. (Click en enlace superior).

Podéis enviar vuestras colaboraciones por correo electrónico.