Felip V prohibí el català i imposà el castellà

.

(Traducción al castellano, al final)

Felip V prohibí el català i imposà el castellà

Molts forats trobem a la Història Manipulada de Catalunya.

La “Història Oficial” que trobem als manuals de Secundària i Batxillerat, i els llibres divulgatius (1) ensenyen que el castellà fou imposat a Catalunya, mitjançant un pla amb premeditada vocació de desnacionalització de Catalunya, i posen com inici i exemple el Decret de Nova Planta de 1716, de Felip V, qui prohibí l’ús del català.

Un altre mite. En primer lloc, no es va prohibir pas l’ús del català, sinó del llatí, a l’Audiència. I en segon lloc, el procés de castellanització no arrenca ni s’enforteix el 1716, sinó que es tracta d’un procés gradual i no imposat que va començar molt abans, el 1400, coincidint amb l’entronització dels Tratàmara, i va continuar a poc a poc per altres motius.

1)

Així, en primer lloc, si llegim el Decret de Nova Planta, només trobem un sol article que faci referència a la llengua: l’article 5è que estableix: “Las causas de la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”. I aquesta frase és l’ única al•lusió a la Llengua que trobem en tot el famós Decret de Felip V. (2)

D’això podem destacar el següent:

Fins aleshores, la llengua de la Reial Audiència era el llatí (no pas el català) (notes 3, 4 i 5), per la qual cosa, com bé apunta Macelo Capdeferro “tal disposición no es discriminatoria con la lengua catalana, por la sencilla razón de que, hasta entonces, las causas de la Real Audiencia se habían sustanciado en lengua latina. El latín se había mantenido como lengua oficial, diplomàtica, cancilleresca, jurídica y científica.” (4)

– Aquest article es refereix només a la Real Audiencia, un òrgan administratiu (per entendre’ns, i simplificant, com els “jutgats” actuals). No es prohibí pas la llengua en àmbits culturals, literaris, econòmics, jurídics, familiars, etc.

– Cinquanta anys més tard, es van haver d’emetre Ordres prohibint expressament l’ús del llatí (el llatí una altra vegada!) a l’Audiència, com les Ordres de data 7 de juny de 1768 i 11 de gener de 1770 (5) la qual cosa demostra l’ús del llatí a la Audiència després de 1716 tot i el Decret de Felip V, i la manca de materialització de l’esmentat Decret (fent necessàries l’emissió d’aquestes ordres cinquanta anys després prohibint expressament el llatí). (5)

2)

En segon lloc, observem que la introducció del castellà a Catalunya no comença l’any 1716, sinó que es tracta d’un procés gradual que va començar amb l’entronització dels Trastàmara molt abans, al segle XV, i va continuar amb l’absència de la seva Cort a Barcelona (Riquer apunta a aquesta absència com la causa principal de la castellanització) (6), i s’expandí amb l’ús de la impremta, la força del mercat literari (més gran en castellà que en català), etc… Riquer invoca també altres factors com ara: la conversió de l’empresa d’Itàlia en castellana, el medievalisme, la vida poc brillant de les Universitats catalanes, el propi caràcter intrínsec de l’humanisme català, etc.

I aquest procés es va continuar, al mateix segle XV, amb el progressiu bilingüisme de molts escritors catalans (Guillem de Torroella, Enric de Villena, Frances Alegre, Romeu Llull, Narcís Vinyoles, Bernat Fonollar, Joan Ribelles, Francs moner, Joan Escriva), i la castellanització pràcticament total de Boscán, Timoneda, Ferrandis de Heredia, Milà, etc. (6)

Com passa actualment amb els científics: que escriuen en anglès per tal que les seves investigacions tinguin la major difusió possible.

És a dir, la situació que ens trobem abans del Decret de 1716 és ja d’una forta presència del castellà, procés que no es va produir de manera uniforme, ni es va imposar des de l’exterior, sinó que s’explica per factors d’ordre intern català. (7)

I es que, com bé conclou el professor Peña Díaz (UAB), durant els segles XVI i XVII no va existir cap projecte castellanitzador dirigit des de la monarquia, sinó que foren altres causes bàsicament internes, com ara: les motivacions econòmiques dels impressors de llibres (que imprimint en castellà venien més exemplars), el desig dels autors dels llibres d’arribar a més públic, i la facilitat administrativa. A més, tot considerant que el nivell de penetració lingüística va estar molt condicionat per la classe social (7).

Doncs tot això no s’explica als nens i joves estudiants de Catalunya. Només se’ls explica una visió parcial i conscientment manipulada de la Història (imposició del castellà, guerres, invasions, etc), plena d’odi i ànims de revenja, la qual cosa genera confusió al nostre jovent.

———

Del Decret de Nova Planta de 1716, només hem parlat del tema lingüístic. Per altres consideracions, podeu consultar l’exel•lent blog “El Principat de Catalunya”:

http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/search/label/Decreto%20Nueva%20Planta

Notes:

(1) Gran profusió de literatura “oficial”: P.e., “Història social i política de la llengua catalana, V.A. (València, 1996); etc.

(2) Decret de nova planta original, on-line: http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/

(3) http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/productordetail.htm?id=643

(4) “Otra Historia de Catalunya”, Marcelo Capdeferro, Editorial Acervo, 1990.

(5) http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4874/1/RHM_13-14_03.pdf

(6) http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6687.htm

(7) http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n15p149.pdf

____________________________________________________________________________

Traducción al castellano (traducido por Javi Hispánico):

Felipe V prohibió el catalán e impuso el castellano

Los manuales de Secundaria y Bachillerato, y los libros divulgativos (1) enseñan que el castellano fue impuesto en Cataluña, mediante un plan con premeditada vocación de desnacionalización de Cataluña, y ponen como inicio y ejemplo el Decreto de Nueva Planta de 1716, de Felipe V, quien prohibió el uso del catalán.

Otro mito. En primer lugar, no se prohibió en absoluto el uso del catalán, sino del latín, en la Audiencia. Y en segundo lugar, el proceso de castellanización no arranca ni se fortalece en 1716, sino que se trata de un proceso gradual y no impuesto que empezó mucho antes, en 1400, coincidiendo con la entronización de los Trastámara, y continuó poco a poco por otros motivos.

Así, en primer lugar, si leemos el Decreto de Nueva Planta, sólo encontramos un solo artículo que haga referencia a la lengua: el artículo 5º que establece: “Las causas de la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”. Y esta frase es la única alusión a la Lengua que encontramos en todo el famoso Decreto de Felipe V. (2)

De esto podemos destacar lo siguiente:

Hasta entonces, la lengua de la Real Audiencia era el latín (no el catalán) (notas 3, 4 y 5), por lo cual, como bien apunta Macelo Capdeferro “tal disposición no es discriminatoria con la lengua catalana, por la sencilla razón de que, hasta entonces, las causas de la Real Audiencia se habían sustanciado en lengua latina. El latín se había mantenido como lengua oficial, diplomática, cancilleresca, jurídica y científica.” (4)

– Este artículo se refiere sólo a la Real Audiencia, un órgano administrativo (para entendernos, y simplificando, como los juzgados actuales). No se prohibió en absoluto la lengua en ámbitos culturales, literarios, económicos, jurídicos, familiares, etc.

– Cincuenta años más tarde, se tuvieron que emitir Órdenes prohibiendo expresamente el uso del latín (¡el latín otra vez!) en la Audiencia, como las Órdenes de fecha 7 de junio de 1768 y 11 de enero de 1770 (5) lo cual demuestra el uso del latín en la Audiencia después de 1716 a pesar del Decreto de Felipe V, y la falta de materialización del mencionado Decreto (haciendo necesarias la emisión de estas órdenes cincuenta años después prohibiendo expresamente el latín). (5)

En segundo lugar, observamos que la introducción del castellano en Cataluña no empieza el año 1716, sino que se trata de un proceso gradual que empezó mucho antes, en el siglo XV, con la entronización de los Trastámara, y continuó con la ausencia de su Corte en Barcelona (Riquer apunta a esta ausencia como la causa principal de la castellanización) (6), y se expandió con el uso de la imprenta, la fuerza del mercado literario (más grande en castellano que en catalán), etc. Riquer invoca también otros factores como: la conversión de la empresa de Italia en castellana, el medievalismo, la vida poco brillante de las Universidades catalanas, el propio carácter intrínseco del humanismo catalán, etc.

Y este proceso continuó, en el mismo siglo XV, con el progresivo bilingüismo de muchos escritores catalanes (Guillem de Torroella, Enric de Villena, Frances Alegre, Romeu Llull, Narcís Vinyoles, Bernat Fonollar, Joan Ribelles, Francos Moner, Joan Escriva), y la castellanización prácticamente total de Boscán, Tomillar, Ferrandis de Heredia, Milán, etc. (6)

Como pasa actualmente con los científicos: que escriben en inglés para que sus investigaciones tengan la mayor difusión posible.

Es decir, la situación que nos encontremos antes del Decreto de 1716 es ya de una fuerte presencia del castellano, proceso que no se produjo de manera uniforme, ni se impuso desde el exterior, sino que se explica por factores de orden interno catalán. (7)

Y es que, como bien concluye el profesor Peña Díaz (UAB), durante los siglos XVI y XVII no existió ningún proyecto castellanizador dirigido desde la monarquía, sino que fueron otras causas básicamente internas, como: las motivaciones económicas de los impresores de libros (que imprimiendo en castellano vendían más ejemplares), el deseo de los autores de los libros de llegar a más público, y la facilidad administrativa. Además, todo considerando que el nivel de penetración lingüística estuvo muy acondicionado por la clase social (7).

Pues todo esto no se explica a los niños y jóvenes estudiantes de Cataluña. Sólo se les explica una visión parcial y conscientemente manipulada de la Historia (imposición del castellano, guerras, invasiones, etc.), llena de odio y ánimos de revancha, lo cual genera confusión a nuestra juventud.

—————-

Del Decreto de Nueva Planta de 1716, solo hemos hablado del tema lingüístico. Para otras consideraciones, podéis consultar el excelente blog “El Principat de Catalunya”:

http://elprincipatdecatalunya.blogspot.com/search/label/Decreto%20Nueva%20Planta

Notas:

(1) Gran profusión de literatura “oficial”: P.e., “Història social i política de la llengua catalana, V.A. (València, 1996); etc.

(2) Decreto de Nueva Planta original, on-line: http://www.llibrevell.cat/nueva-planta/

(3) http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/productordetail.htm?id=643

(4) “Otra Historia de Catalunya”, Marcelo Capdeferro, Editorial Acervo, 1990.

(5) http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4874/1/RHM_13-14_03.pdf

(6) http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/contextos/6687.htm

(7) http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n15p149.pdf

Aquesta entrada s'ha publicat en Democràcia, Economia: la pela, General, Història, Simulació social (matrix), Uncategorized, Victimisme i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

21 respostes a Felip V prohibí el català i imposà el castellà

 1. Edu ha dit:

  En el post sobre “España nos roba” se menciona que las relaciones económicas entre catalunya y España son muy estrechas…pero…porque va a dejar Catalunya de coemrciar con España por ser independiente?…acaso Txequia y Eslovaquia no tiene relaciones comerciales, o Servia con Montenegro, Bosnia, etc…la idependencia de catalunya será siempre dentro del marco de la UE y el Euro. Si alguien se quiere informar de una forma seria y documentada que lo haga comprando el libro “mes val sols…la viabilitat de la independencia de Catalunya” escrito por el catedrático Jacint Ros Hombravella. Cada catalán perdemos mas de 3.000 e al año por el deficit fiscal.

  • mitesimentides ha dit:

   Eduardo:

   La cuestión no sería por qué Cataluña iba a dejar de comerciar con España, sino por qué España dejaría de comprar productos catalanes. El comercio se reduciría (no desaparecería, sino que se reduciría sustancialmente), por dos motivos:
   a) Precio: Las aduanas encarecerían el producto catalán.
   b) Imagen: Una imagen amable del producto es esencial. El consumidor español reduciría sus compras de productos catalanes (como ocurrió con el cava gracias a la acción de Carod-Rovira).

   Aduanas: La eventual independencia de Cataluña no llevaría, automáticamente, a la adhesión del nuevo Estado a la UE.

   Las normas de adhesión a la UE las establece la propia UE (no los Estados candidatos) en los Tratados Constitutivos, y tales tratados no han previsto ningún procedimiento para el supuesto de que una región de un Estado miembro se separe de su Estado pero se mantenga (o se adhiera) a la UE. A ningún Estado de la UE le interesa tal previsión.

   Sería “La Europa de las Comarcas”. Todas las regiones y comarcas y landers harían lo mismo. Baviera, Brandemburgo, la ciudad autónoma de Bremen, Provenza, Camarga, Escocia, Gales… la Segarra, Vall d’Aran, l’Empordà, la ciudad independiente de Llívia, lla calle Balmes… Todos querrían colgar directamente de “Bruselas”.

   Tu recomendación de comprar (y supongo que leer) el libro del profesor Ros: ya he argumentado en el post que la independencia no implica mantener el actual saldo de déficit fiscal. Al contrario: los ingresos fiscales disminuirían (previsiblemente, por la reducción del PIB y de la actividad económica), y los gastos se incrementarían (necesariamente, por el “coste de la soberanía” -ejército, embajadas, etc.-, y por la poca flexibilidad del gasto para reducirlo).

   Además: también existe “déficit fiscal” dentro de la misma Cataluña: Barcelona tiene déficit respecto de Tarragona, Lleida i Girona. ¿Debe independizarse Barcelona, por ello?

   En resumen: “un mal negocio”. Se puede defender la independencia por motivos sentimentales, históricos o culturales, pero no por motivos económicos.

   Ver aquí:

   • Guillem ha dit:

    Partes de apriorismos de los cuales no estás seguro:
    Del mismo modo que no estás seguro de que una hipotética Catalunya independiente fuera admitida automáticamente a la UE, tampoco deberías estar seguro de que fuera a ser rechazada.

    Y en el hipotético caso de que hubiera un veto de la UE y ya que estamos en el terreno de las razones pragmáticas, simpre cabría la posibilidad de solicitar la admisión a la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio, modo accesorio de acceder al mercado único europeo).

    Lo de la “imagen” ya es de juzgado de guardia. O sea, que comprar un producto manufacturado allende las fronteras españolas automáticamente convierte a ese producto en boicoteable de per se. ¿Me estas justificando, acaso el slogan “compra español, no compress no español”? ¿No habiamos quedado que los nacionalistas eran los otros, los catalanes, los vascos…? Yo que siempre había creido que la inmensa mayoría de la gente basaba sus compras en la relación calidad/precio y que pensabva que el concepto decimonónico de “Mercado Nacional” había muerto en Europa con la creación del Mercado Único Europeo (al que, como he dicho antes, no solo acceden los socios de la UE).

 2. Luis ha dit:

  Desde luego que hacía tiempo que necesitabamos poder leer una web tan interesante.
  Gracias y adelante , company!!

 3. Retroenllaç: La Diada | Mites i mentides del nacionalisme català

 4. Ricard Fernández i Valentí ha dit:

  Hola Mites:
  Parlant del tema de la llengua, seria interessant que fessis una entrada sobre la política lingüística actual, tocant aspectes com la immersió, les multes, les imposicions, etc. No sé si has llegit el Manifiesto de los 2300, que és molt interessant i fins i tot en Tarradellas el va arribar a donar suport.
  Paral·lelament a al tema de la llengua, ara darrerament hi ha gent que s’atreveix a dir allò que va afirmar la Mercedes Salisachs sobre què “no és cert que el català amb Franco fos prohibit sinó que senzillament no era oficial”. No sé quina opinió et mereix. Personalment, jo no hi estic del tot d’acord perquè tota prohibició no s’aplica mai al 100% sinó que es poden definir termes relatius. És cert que sota el règim franquista va haver una producció destacada en llengua catalana en totes les seves facetes, però d’aquí a dir que no es va prohibir… És un tema força controvertit i seria interessant obrir un debat al respecte. Salutacions.
  Ricard

 5. Om Hil ha dit:

  Hola company,

  Volia comentar-te un aspecte que has assenyalat en el teu article:

  ” Aquest article es refereix només a la Real Audiencia, un òrgan administratiu (per entendre’ns, i simplificant, com els “jutgats” actuals). No es prohibí pas la llengua en àmbits culturals, literaris, econòmics, jurídics, familiars, etc.”

  Tens bastanta raó en això que dius (a més, és confirmable perquè estic segur que el Decret de Nova Planta es pot llegir, actualment). És cert que el Decret de Nova Planta, executat a partir del 1716, no prohibeix explícitament l’ús del català a l’administració tot i que “recomana” l’ús del castellà en tots els àmbits formals. (Això va en detriment, sobretot, com bé dius, del llatí, però també del català en certs casos, bastant residuals).
  Ara bé, si parles de mites i mentides i et consideres salvador de la veritat universal, em sembla una mica sospitós que no parlis de la “Real Cédula de Aranjuez”, que es va posar en marxa unes dècades més tard i que sí que prohibia, explícitament, el català i el llatí en favor del castellà en els àmbits de: administració pública (ajuntaments, que en molts casos, la majoria dels treballadors eren castellans i feien els escrits oficials en castellà tot i que després ningú del poble no els entengués); també en els àmbits notarials; en l’educació; en les misses; en els teatres i altres representacions públiques. Tot això sota penes de presó, o pitjor, i cal tenir en compte que més del 95 % de la població del Principat no entenia el castellà.

  Amagar la veritat també és dir mentida. Ara bé, jo tampoc no m’acabo d’explicar aquesta fixació de certs sectors de parlar tant del Decret de Nova Planta ja que el que realment va afectar la llengua i cultura catalanes va ser la “Real Cédula de Aranjuez”.

  Si tinc temps, et comentaré algun altre aspecte que has assenyalat que no acabo de veure clar.
  Salut!

  Om

  • mitesimentides ha dit:

   Bona tarda, company!!!

   Gràcies per la teva interessant resposta.

   Lamento haver-te donat la impressió d’ésser “salvador de la veritat universal”. Res més lluny d’això. Un servidor ha viscut una evolució vital i intel•lectual, preguntant-me sempre les coses. Les meves neurones han adquirit prou flexibilitat (no pas saviesa ni rapidesa, però sí flexibilitat) per a reconèixer que ancorar-se dins d’un bombolla no és el millor que hom pot fer a la seva vida. Si he donat aquella impressió de salvamons, serà per una deficient expressió meva (si us plau, digue’m on ho has notat això, per tal de corregir-lo).

   Molt interessant la teva aportació respecte la “Real Cédula de Aranjuez” (1768), de Carlos III. (Posterior a Felip V). Aquell fou el “millor alcalde de Madrid”, el de la Puerta de Alcalà (mírala, mírala), i el Despotisme Il•lustrat. La Cédula parla de fer servir el castellà a la Educació, però no he trobat encara la referència a l’Administració pública. M’ho estudiaré amb una mica de temps, a veure si surt un post o bé una ampliació de l’escrit ja publicat. Gràcies per la recomanació!

   Benvingut al blog! Fins aviat.

 6. Leila ha dit:

  Molt interessant, la veritat. És veritat que tal vegada no hi hagués cap article en el Decret que prohibís expessament la nostra llengua, però sí que és veritat que l’arribada de Felip V va ser el principal motiu de rebuig, odi i censura cap al català que hi hauria durant els regnats de tots els Borbons, especialment amb el de Carles III i Carles IV, i que es prollongà fins i tot fins a Alfons XII i XIII.
  Tanmateix, estimat amic, tot va lligat. El fet de suprimir els furs i institucions de València, Aragó, Mallorca i Catalunya amb el propòsit d’uniformitzar els territoris de la monarquia hispànica per tal de penalitzar la Corona d’Aragó són la principal causa de la imposició del castellà al nostre país en els segles posteriors.

 7. Pablot ha dit:

  Felipe V no prohibió el catalán ni nada. Obviamente hizo que la lengua más extendida se impusiera como lengua de cambio en lugar del latín.

  A mi los reyes y todo el poder me asquito, pero ñas cosas como son, jodidos ha habido siempre en todas partes.

  En la guerra de sucesión al principio Catalunya estaba de parte de Felipito, pero más tarde cambió. Cada aspirante ofreció cosas a los distintos territorios y catalunya finalmente se cambió de bando cuando le hicieron unos contra oferta los austrias. una oferta que pensaban sería mejor para subir el transporte de mercancías a las américas (cosa que ya hizo Felipe, pero claro, era franchute y eso a los catalanes no les molaba un pelo!!). Castilla y otros teritorios que apoyaron a los borbones lo hicieron porque ya estaban quemaditos de austrias y decidieron cambiar a ver que pasaba (ninguno es mejor que el otro, son reyes!, por lo tanto absolutistas. Esto hay que tenerlo en cuenta, que el pueblo no decide un carajo).

  Luego está que dentro de cada bando había quien iba con el enemigo. Esta guerra fue una masacre y como en la guerra civil, la cosa fue apagándose pues la gente se mataba entre vecinos, lo cual quema un poco.

  Si quieres más info bastante fiable y antinacionasta (ni catalán ni español):
  http://www.barcossinhonra.com/2010/04/13/butifarras-imperiales-–-l’onze-de-setembre-¿res-a-celebrar/

 8. Jep ha dit:

  “Lo sexto, se podría prevenir el cuidado de introducir la lengua castellana en aquel país. La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido siempre por grande, y es señal de la dominación o superioridad de los príncipes o naciones, ya sea porque la dependencia o adulación quieren complacer o lisonjear, afectando otra naturaleza con la semejanza del idioma, o ya sea porque la sujeción obliga con la fuerza. Los efectos que de esta uniformidad se siguen son muy beneficiosos, porque se facilita la comunicación y el comercio, se unen los espíritus divididos o contrarios por los genios y se entienden y obedecen mejor las leyes y órdenes. Pero como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo y amante de las cosas de su país, y por eso parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado
  Resolución: En quanto a esta duda mando se executen los despachos como se propone en ella; previniendo se procure mañosamente ir introduciendo la lengua castellana en aquellos pueblos”.
  Instrucciones del fiscal José Rodrigo Villalpando a los corregidores de Cataluña el 29 de enero de 1716.
  “Porque por disposición del gobierno no puede en las escuelas del País usarse de otra lengua que la Castellana;(…) prohibiéndose al mismo tiempo el Bascuence en tanto grado, que hay establecido un anillo, que pasa de mano en mano entre los que se decidan en este punto: de modo que aquél en cuyo poder se encuentra el fin de semana, tiene su castigo determinado” Extractos de las juntas generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1771-1773)
  Felipe V no prohibió el catalán. Dictaminó un montón de cédulas y decretos dónde se establecia el castellano como lengua obligatoria en detrimento de las otras (latín, catalán). Se trataba de política sustitutoria, con fin uniformador. Si se quiere un ejemplo diáfano de prohibición podemos ver un par de ejemplos: “En vista de la comunicación pasada a este ministerio por el censor interino de teatros del reino, en la que se hace notar el gran número de producciones dramáticas que se presentan a la censura escritas en los diferentes dialectos, y considerando que esta novedad ha de influir forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la Reina (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España” 1867. Real orden sobre producción teatral. Y hay más….

 9. Enric ha dit:

  Moltes felicitats per la web!!

 10. Viafora ha dit:

  Veamos que dice al respecto el historiador Fernando García de Cortázar “En 1716 le llega el turno a Catalunya; más moderados, los decretos catalanes conservaran el derecho civil y las costumbres locales, aunque el gobierno recaía ahora en un capitán general, se confiaba la justicia a la Audiencia y las finanzas a un intendente. Con ello la legislación castellana desplazaba a la autóctona y el idioma catalán desaparecía de la burocracia. (García de Cortázar, Breve Historia de España) La substitución del catalán por el castellano se produce de forma gradual a partir del siglo XVIII (no del XV) y se produce de forma gradual porque era imposible introducir el castellano de golpe cuando la mayoría de la población lo desconocía.

 11. Viafora ha dit:

  “Cada maestro o maestra tendrá una sortija de metal, que el lunes entregará a uno de sus discípulos, advirtiendo a los demás (…) que ninguno hable palabra que no sea en castellano, so pena de que oyéndola aquel que tiene la sortija se la entregará en el momento (…) y así sucesivamente (…) hasta la tarde del sábado, en que a la hora señalada aquel en cuyo poder se encuentre el anillo sufra la pena (…) que se irá aumentando así como se irá ampliando el local de la prohibición” (Edicto del Gobierno Superior Político de la Baleares, 1837)

 12. Viafora ha dit:

  “Siendo las partidas de Bautismo, de Matrimonio y de defunción unos documentos fehacientes en todos los Tribunales del Reino, se hace preciso que en lo sucesivo se extiendan en idioma castellano, que es el idioma del Gobierno…” (Orden del obispo español de Girona Dionisio Castaño y Bermúdez fechada el día 16 d’abril de 1828)

 13. Viafora ha dit:

  “¿Por qué se ha de continuar la enseñanza del catecismo y oraciones en el vulgar catalán a los niños en la escuela? ¿No es esto cerrar la puerta al tesoro que esconde la lengua castellana?” (Jaime Villanueva. Cura y escritor valenciano, 1802)

 14. Viafora ha dit:

  “Nos complacemos mucho en que (conforme al Capítulo Provincial) todos nuestros religiosos entre sí hablen en castellano y a todos mandamos hablen entre sí y con los demás, o en latín o en castellano, so pena de pan y agua por cada vez que tuviesen con los nuestros conversación tirada en catalán”. (Padre Jorge Caputi de Mataró, 1755)

 15. Viafora ha dit:

  “Solamente hablan en su lengua materna y ningún común (ayuntamiento) hasta ahora escribía sino es en Cathalán, sin practicarse el uso de la lengua española” (…) “Que en las escuelas no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas y que la doctrina cristiana sea y la aprendan en castellano; que por estos y otros medios suaves se irá haciendo común en el Principado…” (1715, José Patiño, presidente de la Real Junta Superior de Justicia y Gobierno. Consulta del Consejo de Castillas sobre el Nuevo Gobierno que se debe establecer en Cataluña)

 16. maria ha dit:

  Ha sido tremenda la confusión creada dolosamente y sin escrúpulos por el nacionalismo catalán y enorme la magnitud de la tarea necesaria para deshacer el entuerto. Hoy la labor de los historiadores comprometidos con la verdad resulta mas importante que nunca para la supervivencia de nuestra esencia colectiva como nación. Por eso desde este espacio, quiero rendirles tributo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s